Autismeforeningen i Norge Oslo fylkeslag

Velkommen!

Autismeforeningen i Norge er en landsdekkende forening for mennesker med diagnose innen autismespekteret, foreldre og andre pårørende samt andre interesserte. Oslo fylkeslag er en underavdeling av Autismeforeningen. Oslo fylkeslag ble stiftet i 1978 og har pr. 1. januar 2011 ca. 320 medlemmer.

Fylkeslaget driver flere aktive pårørendegrupper som treffes jevnlig for å utveksle erfaringer og dele frustrasjoner og gleder med likesinnede. Fylkeslaget arrangerer også
informasjonsmøter og aktiviteter for våre medlemmer.

Oslo fylkeslag kan nås på tlf. 41567413, mandag til torsdag kl. 13-15 og kl. 18-19, eller e-post oslo @ autismeforeningen.no. Styremedlemmene jobber ulønnet på fritiden og har begrenset kapasitet til å svare per e-post og telefon. Generelle henvendelser bes rettet til Autismeforeningens kontor på tlf. 23 05 45 70.

Ta gjerne kontakt og fortell oss hva du vil at Autismeforeningen skal gjøre for deg!

Sist oppdatert lørdag 03. november 2012 14:13
 
Ridning på Alna Ridesenter
Skrevet av Katja Blixrud Frost   
onsdag 19. mars 2014 21:34

Ridning på Alna ridesenter lørdager våren 2014

Autismeforeningen Oslo fylkeslag har igjen gleden av å tilby ridning til medlemmer med autismespekterdiagnoser - både barn, ungdom og voksne! Medlemmer fra Oslo fylkeslag har fortrinnsrett, men restplasser kan gis til medlemmer fra andre fylkeslag.

Vi tilbyr to kurs, ett for personer med diagnose autisme som trenger ledsager, og et eget terapiridingskurs for voksne med Asperger.

 

Sist oppdatert onsdag 19. mars 2014 21:42
Les mer …
 
Kurs om angst og depresjon ved ASD v/forskere på Ullevål sykehus
Skrevet av Katja Blixrud Frost   
tirsdag 14. januar 2014 10:03

Spennende kursdager i anledning Verdens autismedag, 3.-4. april 2014. Temaet er angst og depresjon hos personer med ASD (autismespekterdiagnoser). Ansvarlig for kursdagene er Seksjon for psykiatri, utviklingshemming og autisme ved Oslo Universitetsykehus.

Programmet kan du lese her.

Som pårørende har du rett til å få dekket kursavgiften som Opplæringspenger. Dette må du søke om hos NAV. Informasjon om Opplæringspenger og hvordan du søker finner du her.

Sist oppdatert tirsdag 14. januar 2014 10:11
 
Fortsatt ledige plasser på bevegelsesgruppe for barn med autisme
Skrevet av Katja Blixrud Frost   
onsdag 16. februar 2011 21:48

Bevegelsesgruppa på Norges Idrettshøgskole startet opp igjen i uke 3. Onsdager kl. 17.30-18.30 i sal 2. Gruppa passer best for barn fra 6 år. Øvre aldersgrense er 18 år. Det er en fordel men ikke noe krav at barnet har erfaring med stasjonsjobbing. Gruppa passer for barn fra hele autismespekteret, uansett funksjonsnivå.

Påmelding er obligatorisk, da vi har begrenset antall deltakere. Send påmelding snarest til katjabf krøllalfa hotmail punktum com. For nye deltakere: send oss litt informasjon om barnet (alder, om barnet har deltatt på organisert fysisk aktivitet tidligere, hva slags fysiske aktiviteter barnet liker, barnets språknivå/kommunikasjonsmåter, om barnet har noen fysiske eller motoriske vansker). Velkommen!

Som tidligere må alle deltakere ha med seg egen ledsager som kan veilede deltakeren individuelt. To studenter fra Idrettshøgskolen som tar mastergrad i idrett for funksjonshemmede leder gruppa, slik at veilederens oppgave er å videreformidle deres instrukser til deltakeren. Det forutsettes at ledsageren deltar aktivt i aktivitetene sammen med barnet.

Oslo fylkeslag takker Extrastiftelsen for midlene som gjør det mulig å drive bevegelsesgruppen i 2014!

Sist oppdatert torsdag 06. februar 2014 08:55
 
Bidra til FFOs rapport til FN!
Skrevet av Katja Blixrud Frost   
onsdag 19. mars 2014 21:22

FFO har fått i oppdrag å skrive en rapport om hvordan funksjonshemmede har det i Norge i dag. Rapporten sendes både til norske myndigheter og til FN. Nå kan du komme med dine innspill! Les mer her: http://www.ffo.no/Rettighetssenteret/Skyggerapport/

 

Sist oppdatert onsdag 19. mars 2014 21:25
 
Musikkterapi
Skrevet av Katja Blixrud Frost   
søndag 26. september 2010 14:04

Musikkterapi for ungdom og voksne med autisme

Oslo fylkeslag arrangerer musikkterapikurs tilpasset ungdom og voksne med autisme og psykisk utviklingshemning to ganger i året. Tilbudet er organisert som en kursrekke, arrangeres i samarbeid med Norsk forening for musikkterapi og ledes av musikkterapeut Sigurd Bentsen. Klikk på "Les mer" for info om påmelding.

Sist oppdatert torsdag 06. februar 2014 08:53
Les mer …
 
Gå på kurs denne våren?
Skrevet av Katja Blixrud Frost   
onsdag 25. september 2013 14:28

I Oslo-området har vi flere aktører som tilbyr kurs om autismespekteret. Vi kan anbefale kurs fra spesialskolen Nordvoll (gratis for pårørende!) og fra det private firmaet SPISS. Klikk på navnene for å komme til vårens kurstilbud!

Sist oppdatert tirsdag 07. januar 2014 13:48
 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 Neste > Siste >>

Side 1 av 4